Hutrownia materiałów budowlanych Chem-bud Gdańsk ul. Struga 16
System tarasowy

System balkonowy

Systemy ociepleń Ceresit Ceretherm

Systemy klejenia płytek ceramicznych

Systemy izolacji przeciwwodnych

System renowacyjny

System do naprawy betonu

System podłogowy

System montażu i kotwienia konstrukcji


System Tarasowy

ZALECENIA DOTYCZĄCE SYSTEMU
Tarasy narażone są na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Powierzchnie posadzek w tym przypadku odpowiadają wymaganiom III klasy narażenia na zawilgocenie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Nachylenie warstw tarasu, które optymalnie wynosi 2-2,5%, należy kształtować już na poziomie płyty stropowej. Uzyskuje się je poprzez wykonanie na niej warstwy spadkowej z szybko twardniejącej masy posadzkowej Ceresit CN 87, ułożonej na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81. Ukształtowanie spadku na poziomie płyty nośnej umożliwi zachowanie stałej grubości we wszystkich pozostałych warstwach tarasu. W poziomie warstwy spadkowej, wzdłuż otwartych krawędzi tarasu, śrubami na plastikowych dyblach mocuje się pierwszą warstwę obróbki blacharskiej. W podłożu osadza się ją przy użyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29. Podłoże należy zagruntować preparatem Ceresit BT 26. Gruntowania nie wymagają jedynie podłoża z tworzyw sztucznych i metali.

USZCZELNIENIE JASTRYCHU
Na zagruntowanej warstwie spadkowej przykleja się izolację przeciwwodną z membrany samoprzylepnej Ceresit BT 18, która z uwagi na wysoki opór dyfuzyjny, pełni równocześnie funkcję paroizolacji. Wyprowadza się ją na zamocowaną obróbkę blacharską na krawędziach otwartych i na ściany obudowy tarasu na krawędziach zamkniętych, na wysokość 20–30 cm powyżej projektowanego, górnego poziomu nawierzchni tarasu. Następnym krokiem jest wykonanie warstwy dociskowej z masy Ceresit CN 87 o grubości min. 45 mm. Jastrych należy podzielić szczelinami dylatacyjnymi na pola o powierzchni 20-25 m2. Pola te powinny być prostokątami o stosunku boków od 1:1 do 1:2. Dylatacje wykonuje się też w miejscach uskoku tarasu, zmiany jego kształtu itp. W szczeliny dylatacyjne wciska się polipropylenowy sznur dylatacyjny Ceresit CS 40, stanowiący oparcie dla izolacji z wypełniacza Ceresit CS 29. Teraz na powierzchnię jastrychu nakłada się izolację przeciwwodną z elastycznej powłoki izolacyjnej Ceresit CR 166. W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, w narożach na styku jastrychu ze ścianą budynku, w warstwę izolacji wkleja się taśmę uszczelniającą Ceresit CL 152.

MOCOWANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH
Posadzkę na tarasie układa się z mrozoodpornych i koniecznie antypoślizgowych płytek ceramicznych, najczęściej gresowych. Tarasy to podłoża krytyczne, narażone na bardzo duże wahania temperatur. Dlatego również zaprawy klejące stosowane w tych systemach muszą spełniać wymagania fakultatywne. Zaleca się tu stosowanie elastycznej zaprawy klejącej Ceresit CM 17 Super Flexible, która charakteryzuje się dużą siłą klejenia, rozlewną konsystencją i wydłużonym czasem otwartym.

SPOINOWANIE
Do spoinowania płytek na tarasach służy elastyczna, wodoodporna spoina Ceresit CE 43 Grand’Elit. Można wypełniać nią spoiny do szerokości 20 mm.