Hutrownia materiałów budowlanych Chem-bud Gdańsk ul. Struga 16rysunki techniczne Murexin


pomieszczenia mokre
 Szczegół połączenia ściany i posadzki 1.10.1
 Szczegół połączenia ściany i posadzki 1.10.2
 Szczegół połączenia ściany z GK i posadzki 1.11.1
 Szczegół połączenia ścianki GK i posadzki 1.11.2
 Stropy i ściany o konstrukcji drewnianej 1.12.1
 Podłoga, ściana o konstrukcji stalowej 1.12.2

Balkony i tarasy
 Połączenie płyty balkonowej ze ścianą 1.20
 Krawędź płyty balkonowej 1.21
 Połączenie płyty balkonowej ze ścianą 1.22
 Krawędź płyty balkonowej 1.23
 Połączenie płyty tarasu ze ścianą 1.24

Szczeliny dylatacyjne
 Pojedyncza taśma uszczelniająca 1.30
 Podwójna taśma uszczelniająca 1.31

Baseny Kąpielowe
 Niecka basenowa - Przekrój poprzeczny 1.40
 Baseny - Połączenie dna i ściany niecki 1.41.1
 Baseny - Głowica niecki basenu - rynna przelewowa typ fiński 1.42.1
 Baseny solankowe i termalne - Połączenie dna i ściany niecki 1.41.2
 Baseny solankowe i termalne - Głowica niecki basenu - rynna przelewowa typ fiński 1.42.2
 Baseny - Szczelina dylatacyjna 1.43
 Baseny - Szczelina dylatacyjna - podwójna taśma uszczelniająca 1.44
 Baseny - połączenie plaży ze ścianą 1.45
 Baseny - Uszczelnienie przepustu ze ścianą 1.46
 Baseny - Ogrzewanie podłogowe 1.47

Zbiorniki na wodę
 Izolacje 1.50
 Szczegół -A 1.51
 Szczegół - B 1.52
 Zbiorniki na Gnojowice 1.53

renowacja starego budownictwa
 Przepona pozioma oraz tynk renowacyjny 1.60
 Przepona pozioma - wanna wodoszczelna oraz tynk renowacyjny 1.61
 Izolacja ścian zewnętrznych 1.62
 Połączenie ściany z ławą fundamentowa 1.63
 Cokół budynku - płytki klinkierowe 1.64
 Przepona pozioma w murze grubym 1.65

Naprawa konstrukcji betonowych - System Repol
 Przekrój naprawianej konstrukcji żelbetowej - Repol 1.70
 Naprawa płyty balkonowej - Repol 1.71
 Impregnacja podłoża betonowego - Repol 1.80

Posadzki epoksydowe
 Posadzka z żywicy epoksydowej EP3 1.81
 Posadzka z żywicy epoksydowej nawierzchnia OBIEKT 1.82
 Posadzka z żywicy epoksydowej - podłoże po frezowaniu 1.83
 Posadzka antyelektrostatyczna 1.84
 Naprawa uszkodzonych żelbetowych stopni klatki schodowej 1.85
 Posadzka z żywicy poliuretanowej PU 30 1.86
 Sposób wypełniania szczelin dylatacyjnych 1.87
Izolacje budowlane Izolacja płyty dennej i ściany 1.90
 Izolacja płyty fundamentowej oraz izolacja ściany murowanej 1.91
 Izolacja płyty fundamentowej oraz izolacja ściany żelbetowej 1.92.1
 Izolacja płyty fundamentowej oraz izolacja ściany żelbetowej 1.92.2
 Izolacja strefy cokołowej budynku 1.93
 Izolacja strefy cokołowej budynku 1.94

Rysunki dostępne są w formacie pdf.

Powyższe rysunki stanowią własność Murexin Polska sp. z o.o. w Warszawie. Murexin Polska sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie w/w rysunków w projektach budowlanych, z zastrzeżeniem swojego wyłącznego prawa do zmiany zawartych w nich rozwiązań systemowych oraz materiałów zastosowanych w tych rozwiązaniach.Jakakolwiek elektroniczna obróbka obrazów (wycinanie, częściowe kopiowanie, itp.) bez podania nazwy twórcy rysunków tzn.: Murexin Polska sp. z o.o. jest zabroniona.